Розділ 71: “Фiлософiя життя” (А. Бергсон, Г.Зіммель, В. Дільтей, Ф.Ніцше)

Філософія життя — філософський напрямок, який склався в другій половині 19 ст. у Німеччині та Франції, визначними представниками якого вважаються Фрідріх Ніцше, Вільгельм Дільтей, Георг Зіммель, Анрі Бергсон та інші.

Read more

Розділ 70: Поняття сучасної світової філософії і її загальна характеристика

Зазвичай, початком сучасного етапу вважають кінець XIX ст., коли виникли нові форми філософствування, що стали домінуючими в Європі XX ст., основні ідеї яких розробляються і сьогодні.

Read more

Розділ 69: Неокантіанство Генріха Ріккерта

Німецький філософ, один з великих представників Баденською школи неокантіанства. Ним написані наступні роботи: “Межі природничонаукового утворення понять”, “Філософія історії”, “Науки про природу і науки про культуру”, “Предмет пізнання”, “Два шляхи теорії пізнання”.

Read more

Розділ 11: Поняття свідомість. Функції свідомості

Людина як істота, що володіє найскладнішими проявами психіки, є носієм свідомості. Свідомість – це особливе утворення, що сформувалось під час суспільно-історичного розвитку на основі праці як специфічного виду людської діяльності, є формою цілеспрямованого психічного відображення.

Read more

Розділ 10: Буття як філософська проблема. Основні форми буття

Проблема бытия – одна из давнейших тем философских размышлений. “Почему вообще есть сущее, а не наоборот – ничто?” – этот вопрос Мартин Хайдеггер, один из самых авторитетных философов ХХ века, считал основным вопросом метафизики, как науки о фундаментальных засадах всего существующего.

Read more

Розділ 9: Формування уявлень про матерію в історії філософії

Слово “материя” исходит от латинского materia – вещество. Но сожержание понятия “материя” в истории философии неединожды изменялся, развивалсясоответственно развитию естествознание и, собственно, самой философии.

Read more

Розділ 8: Людина: проблема самореалізації. Індивід, індивідуальність, особистість

Для того, чтобы определить место человека в современном мире, а также узнать обусловленность в системе “личность-общество”, необходимо остановится на некоторых общих определениях, которые характеризируют человека с разных сторон.

Read more

Розділ 14: Східні прафілософські традиції (філософія Китаю)

В прошлой главе мы рассмотрели прафилософские учения в индии, а сегодня кратко ознакомимся с еще одной древне-восточной философской традицией – китайской. Обратим внимание на конфуцианство и даосизм, их развитие и отличия.

Read more