Розділ 13: Східні прафілософські традиції (Індійська філософія)

О начальном периоде философии в Индии можно судить из древнейшего памятника письменности – Вед. Первые приближенные к философии мысли находятся в Упанишаде (беседы с учителем).

Read more

Розділ 12: Виникнення філософії

Питання виникнення філософії пов’язане зі становленням світогляду, його розвитком та ступенями зрілості. Відомо, що ще в сиву давнину людина почала осмислювати свої дії стосовно природи та інших людей, бачила різницю між світом існуючим і бажаним. Люди не хотіли голодувати, вмирати. Тому й діяли, щоб вижити. Вироблялися програми таких дій, які б сприяли їх виживанню, наближенню […]

Read more

Розділ 11: Поняття свідомість. Функції свідомості

Людина як істота, що володіє найскладнішими проявами психіки, є носієм свідомості. Свідомість – це особливе утворення, що сформувалось під час суспільно-історичного розвитку на основі праці як специфічного виду людської діяльності, є формою цілеспрямованого психічного відображення.

Read more

Розділ 10: Буття як філософська проблема. Основні форми буття

Проблема бытия – одна из давнейших тем философских размышлений. “Почему вообще есть сущее, а не наоборот – ничто?” – этот вопрос Мартин Хайдеггер, один из самых авторитетных философов ХХ века, считал основным вопросом метафизики, как науки о фундаментальных засадах всего существующего.

Read more

Розділ 9: Формування уявлень про матерію в історії філософії

Слово “материя” исходит от латинского materia – вещество. Но сожержание понятия “материя” в истории философии неединожды изменялся, развивалсясоответственно развитию естествознание и, собственно, самой философии.

Read more

Розділ 8: Людина: проблема самореалізації. Індивід, індивідуальність, особистість

Для того, чтобы определить место человека в современном мире, а также узнать обусловленность в системе “личность-общество”, необходимо остановится на некоторых общих определениях, которые характеризируют человека с разных сторон.

Read more

Розділ 7: Сутність людини: багатоманітність визначення

В этой главе мы рассмотрим понятие “сущность человека”, но для начала стоит определить категорию “сущность” вообще. Категория “сущность” соотносится с категорией “явление”. Обе эти категории выражают моменты, равные движению познания двух разных, но взаимосвязанных сторон действительности.

Read more

Розділ 6: Основні структурні компоненти свідомості

Сознание, как внутренний мир человека имеет свою структуру. Чтобы её рассмотреть стоит обратить внимание на такое обстоятельство: нередко понятие “сознание” отождействляется с понятием “психика человека”. Это тождество ошибочно. Психика более сложное образование. Оно включает в себя две сферы отображения – сознательное и несознательное.

Read more