Розділ 12: Виникнення філософії

Питання виникнення філософії пов’язане зі становленням світогляду, його розвитком та ступенями зрілості. Відомо, що ще в сиву давнину людина почала осмислювати свої дії стосовно природи та інших людей, бачила різницю між світом існуючим і бажаним. Люди не хотіли голодувати, вмирати. Тому й діяли, щоб вижити. Вироблялися програми таких дій, які б сприяли їх виживанню, наближенню […]

Read more

Розділ 5: Світогляд. Структурні елементи

Мировоззрения — самый важный феномен духовности личности и общества. Он является совокупностью их взглядов. принципов, оценок, убеждений и идеалов, что отображает общее видение и понимание мира, места человека в нем и, вместе с тем, жизненных позиций и программ поведения людей, их поступков.

Read more