Розділ 11: Поняття свідомість. Функції свідомості

Людина як істота, що володіє найскладнішими проявами психіки, є носієм свідомості. Свідомість – це особливе утворення, що сформувалось під час суспільно-історичного розвитку на основі праці як специфічного виду людської діяльності, є формою цілеспрямованого психічного відображення.

Read more

Розділ 6: Основні структурні компоненти свідомості

Сознание, как внутренний мир человека имеет свою структуру. Чтобы её рассмотреть стоит обратить внимание на такое обстоятельство: нередко понятие “сознание” отождействляется с понятием “психика человека”. Это тождество ошибочно. Психика более сложное образование. Оно включает в себя две сферы отображения – сознательное и несознательное.

Read more