Розділ 1: Передумови та концепції виникнення філософії

Первые философские школы и течения возникли в древнейших регионах человеческой цивилизации в начале VI века до н.э: Индии, Китае, Греции.

Read more

Стоїцизм Епіктета

Секрет Эпиктета кроется в стоицизме — философии, которой он придерживался всю жизнь. Эпиктет советовал разделить все вещи в этом мире на две части: на то, что от нас не зависит, и то, что зависит в полной мере.

Read more

Психологія та космологія Платона. Значення його філософії

І знову пост з історії філософії, і знову про одну з найвідоміших постатей античності – Платона. 

Read more

Розділ 37: П’єр Абеляр: логіка та розум у дослідженні християнського віровчення

П’єр Абеляр рідше Абелар (фр. Pierre Abailard/Abélard, лат. Petrus Abaelardus) (*1079 — †21 квітня 1142) — французький богослов, філософ-схоласт і поет; працював над питаннями логіки і теології. Деталі свого життя описав в автобіографії «Історія моїх страждань».

Read more

Розділ 36: Основні філософські проблеми схоластики. Реалізм та номіналізм

Найбільш відомою і впливовою у середньовічній філософії була схоластика (від лат. schola- школа або «шкільна філософія»). її було сформовано у період абсолютного панування християнської ідеології в усіх сферах суспільного життя Західної Європи і пристосовано до широкого вивчення людьми основ християнського світогляду.

Read more

Розділ 35: Ібн Рушд: повернення до арістотелізму

Ібн Рушд (1126 – 1198), більш відомий у Західному світі як Аверроес, один із найбільших мислителів в ісламській традиції. Він народився в Кордові, в самому центрі науки середньовічного Андалузького світу. Його часто іменували «коментатором», оскільки до його праць зверталися як до найбільш правильного, досвідченого і надійного довідника з робіт Аристотеля.

Read more

Розділ 34: Філософська думка Ібн Сіни

Ібн Сіна – (Латинська транскрипція – Авіценна, Avicenna) Абу Алі Хусейн ібн Абдаллах – (бл. 980-1037) – середньоазіатський філософ, енциклопедист, лікар, поет, математик, природодослідник. Вчитися почав в 6 років, до 10 років закінчив курс словесних наук, а до 15 років збагнув «індійський рахунок» – арифметику, геометрію, алгебру; освоював юридичні науки, логіку і т.д. Пізніше приступив […]

Read more

Розділ 33: Теологія та історіософія Августина Блаженного

«Розумію, щоб вірити», – Августин Блаженний Августин Блаженний (Аврелій) – спочатку був маніхеєм (синтез християнства і зороастризму). Своє навернення вхристиянство пояснює певним містичним досвідом. Головний твір Августина Блаженного – «Сповідь». Августин цікавився доктриною трійці: різні іпостасі розкриваються в діалозі між собою. Таким чином було закладено підґрунтя європейській діалогічній філософії.

Read more