Ідея синтезу культур у китайській філософії ХХ століття. Нове конфуціанство

Нова політична ситуація, що з початком економічних реформ почала формуватись у Китаї з 80-х років ХХ століття, дозволила знову заявити про себе тенденції синтезу культур. Так, з’явилася теорія «синтетичного творіння».

Read more

Інтелектуальна революція Ху Ші

Ще більш радикально-модерністською була позиція найвпливовішого лідера «інтелектуальної революції» у Китаї Ху Ші. Користуючись великим впливом у колах буржуазної інтелігенції та студентства, китайський філософ різко ганив східну і палко вихваляв сучасну захыдну цивілізацію.

Read more

Філософія Тань Ситуна (1865-1898)

У ХХ столітті в китайській філософії, Тань Ситун, поет і філософ, вважається найбільш яскравим представником нової генерації Китайської інтелектуальної еліти.

Read more

Розділ 12: Виникнення філософії

Питання виникнення філософії пов’язане зі становленням світогляду, його розвитком та ступенями зрілості. Відомо, що ще в сиву давнину людина почала осмислювати свої дії стосовно природи та інших людей, бачила різницю між світом існуючим і бажаним. Люди не хотіли голодувати, вмирати. Тому й діяли, щоб вижити. Вироблялися програми таких дій, які б сприяли їх виживанню, наближенню […]

Read more

Розділ 9: Формування уявлень про матерію в історії філософії

Слово “материя” исходит от латинского materia – вещество. Но сожержание понятия “материя” в истории философии неединожды изменялся, развивалсясоответственно развитию естествознание и, собственно, самой философии.

Read more

Розділ 14: Східні прафілософські традиції (філософія Китаю)

В прошлой главе мы рассмотрели прафилософские учения в индии, а сегодня кратко ознакомимся с еще одной древне-восточной философской традицией – китайской. Обратим внимание на конфуцианство и даосизм, их развитие и отличия.

Read more

Розділ 13: Східні прафілософські традиції (Індійська філософія)

О начальном периоде философии в Индии можно судить из древнейшего памятника письменности – Вед. Первые приближенные к философии мысли находятся в Упанишаде (беседы с учителем).

Read more

Розділ 2: Особливості міфологічної свідомості

Мифология (от греч. mythos – рассказ и logos – слово, понятие) является универсальным типом мировоззрения первобытных обществ. Все этносы первым более-менее четко сформированным мировоззрением обрели мифологию, которая основывается на мифе – придуманном рассказе, плоде народной фантазии, в котором явления природы или культуры подаются в наивно-антропоморфной форме.

Read more