Розділ 4: Філософія в системi культури. Функції фiлософiї

У цьому розділі ми поговоримо про місце філософії в системі культури: в мистецтві, в науці, в суспільстві, – та про її головні функції.

Філософія та культура

 • Філософія виконує культуроформуючу та культуротранслюючу функції: у філософських системах відображаються особливості епохи, фіксуються суттєві характеристики особистості та світосприйняття людини певної  доби, що стає основою для подальших світоглядних пошуків наступних поколінь.
 • Вивчення філософського спадку — це можливість збагнути розвиток духовних пошуків людства, осягнути становлення людської культури та суспільства в цілому.

Філософія та мистецтво

 • Філософські здобутки складають невід’ємну частину духовної культури людства, філософські ідеї виступають джерелом натхнення художників, скульпторів, композиторів, літераторів.
 • Філософія досліджує природу творчості, формує методологічну основу створення художнього образу, досліджує сутність мистецтва.

Філософія та наука

 • Філософські здобутки входять до змісту конкретних наук  (будова речовини, природа соціальної взаємодії, походження людини, мови, свідомості тощо).
 • Філософія виступає основою картини світу  (уявлення про причинні зв’язки, систематизування та оформлення наукових знань у єдину систему тощо).
 • Філософія   формує   методологічну   основу   наукового   пізнання   (методи отримання достовірного знання, проблема інтерпретації явищ, способи розвитку наукових теорій тощо).

Філософія та суспільство

 • Філософія розробляє теоретичні принципи суспільства та суспільного життя.
 • Філософія виконує ідеологічну та світоглядну функції, тобто певною визначає цінності та ідеали суспільства, стає основою суспільного світогляду.
 • Філософія вирішує складні суспільні питання, прогнозує його розвиток.

Філософія та людина

 • ­Знайомство з філософією розвиває навички критичного, системного мислення, вчить проникати в сутність речей та явищ.
 • Філософія   становить   могутній   потенціал   для   людського саморозвитку, формування особистості, визначення життєвих орієнтирів та свого місця у світі.

Функції філософії

 1. Світоглядна  —  результатом     будь­якого   філософствування   є   усвідомлення підстав людського життя, її мети й сенсу, визначення місця людини у системі “людина­світ”.
 2. Методологічна  —   визначення   умов,   принципів   та   способів   організації пізнавальної   діяльності   з  метою   отримання   систематичного   та   достовірного знання у будь­якій науці.
 3. Пізнавальна (гносеологічна) функція полягає в поясненні найбільш загальних принципів буття та вихідних основ нашого мислення.
 4. Прогностична  функція розкриває (передбачає) загальні тенденції   розвитку людини і світу.
 5. Практично­діяльна (праксеологічна) функція філософії полягає у здійсненні активного, перетворювального впливу на оточуючий світ і на саму людину.
 6. Критична функція виконує антидогматичну роль у розвитку знань.
 7. Гуманістична функція шляхом утвердження позитивного сенсу і мети життя, формування гуманістичних цінностей та ідеалів прояснює сутність людини і вказує шляхи становлення людської особистості.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.