Розділ 54: Поняття субстанції і матерії у філософії Нового часу

Філософія Нового часу історичними передумовами свого формування має утвердження буржуазного способу виробництва в Західній Європі, наукову революцію XVI—XVII ст., становлення експериментального природознавства.

Читати далі

Розділ 53: Французький матеріалізм і Просвітництво другої половини ХVIIІ ст

Просвітництво — найважливіший феномен духовного життя європейських країн XVІІІ ст. За своєю назвою це сукупність антифеодальних ідей, які були формою самосвідомості нового суспільного класу — буржуазії.

Читати далі

Розділ 52: Раціоналізм Рене Декарта

Основоположником протилежного раціоналістичного напрямку став французький філософ Рене Декарт. Найважливішою характеристикою філософії Рене Декарта є антиемпіризм.

Читати далі

Розділ 51: Філософія Бенедикта Спінози

Одним з найяскравіших представників філософії XVII ст. є нідерландський філософ Бенедикт (Барух) Спіноза. Народився Бенедикт Спіноза в Амстердамі в сім’ї купця, який належав до єврейської общини.

Читати далі

Розділ 50: Філософські погляди Готфірда Лейбніца

Критика офіційних релігій, пантеїстичні та натуралістичні ідеї знайшли продовження у філософії Дені Дідро та інших французьких матеріалістів XVIII ст., вплинули на німецьку філософію кінця XVIII — початку XIX ст.

Читати далі

Розділ 49: Емпіризм Френсіса Бекона

Френсіс Бекон (22 січня 1561-9 квітня 1626) – англійський філософ, історик, політичний діяч, основоположник емпіризму (Емпіризм (від грец. – Досвід) – напрям у теорії пізнання, що визнає почуттєвий досвід єдиним джерелом достовірного знання). 

Читати далі

Розділ 47: Дж. Локк і розвиток “британського емпіризму” XVII ст

Джон Локк (1632—1704) — один з найвпливовіших і авторитетних філософів XVII ст. Продовжувач матеріалістичної традиції, започаткованої в англійській філософії Ф. Беконом, він став після Т. Гоббса одним з видатних матеріалістів цього періоду.

Читати далі