Розділ 11: Поняття свідомість. Функції свідомості

Людина як істота, що володіє найскладнішими проявами психіки, є носієм свідомості. Свідомість – це особливе утворення, що сформувалось під час суспільно-історичного розвитку на основі праці як специфічного виду людської діяльності, є формою цілеспрямованого психічного відображення.

Читати далі

Розділ 10: Буття як філософська проблема. Основні форми буття

Проблема буття – це одна з найдавніших тем філософських роздумів. “Чому взагалі є суще, а не навпаки, – ніщо?” – це запитання М. Гайдеґґер, один з найавторитетніших філософів XX ст., слідом за Ф. Шеллінгом вважав основним питанням метафізики як науки про фундаментальні засади усього існуючого. З часів давньогрецької філософії існував розділ філософського знання, пов’язаний з […]

Читати далі

Розділ 9: Формування уявлень про матерію в історії філософії

Спроби вирішити питання про єдність всього сущого історично привели до виникнення поняття “субстанція” (лат. substantia – сутність). Під субстанцією розуміли якусь загальну первинну основу всіх речей, яка є їх останньою сутністю. Якщо різні предмети і явища можуть виникати і зникати, то субстанція нестворювана і незнищенна, вона тільки змінює форму свого буття, переходить з одного стану […]

Читати далі

Розділ 8: Людина: проблема самореалізації. Індивід, індивідуальність, особистість

Для того щоб визначити місце людини в сучасному світі, а також з’ясувати обумовленість у системі “особистість – суспільство“, необхідно зупинитися на деяких загальних визначеннях, що характеризують людину з різних боків.

Читати далі

Розділ 7: Сутність людини: багатоманітність визначення

Тепер перейдемо до розгляду поняття “сутність людини“. Але для того щоб його розглянути, слід згадати, що таке категорія “сутність” взагалі.

Читати далі

Розділ 6: Основні структурні компоненти свідомості

Свідомість як внутрішній світ людини має свою структуру. Щоб її розглянути, слід, щонайперше, звернути увагу на таку обставину. Нерідко поняття “свідомість” ототожнюється з поняттям “психіка людини”. Це робиться помилково. Психіка більш складне утворення. Воно включає дві сфери відображення – свідомість та несвідоме.

Читати далі

Розділ 5: Світогляд. Структурні елементи

Світогляд — найважливіший феномен духовності особистості і суспільства. Він є сукупністю їх поглядів, оцінок, принципів, переконань та ідеалів, що відображають найзагальніше бачення і розуміння світу, місце людини в ньому і разом з тим життєвих позицій та програм поведінки людей, їх вчинків.

Читати далі

Розділ 4: Філософія в системi культури. Функції фiлософiї

У цьому розділі ми поговоримо про місце філософії в системі культури: в мистецтві, в науці, в суспільстві, – та про її головні функції.

Читати далі